Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV

Klanten Portal

Over ons

We gaan in Nederland steeds bewuster om met brandveiligheid en inspecties. De regels en het toezicht op naleving van de regels zijn de laatste jaren verder aangescherpt (Bouwbesluit 2012). Brandveiligheid is een zeer belangrijk aspect. Zo heeft de overheid voor de meeste installaties brandveiligheidsvoorwaarden gesteld voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning. Voor installaties die worden aangebracht op wens van een gebruiker/eigenaar worden door verzekeraars brandveiligheidsvoorwaarden gesteld als onderdeel van een verzekeringscontract.

Wilt u de brandveiligheid van uw bedrijf optimaliseren dan is Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV uw partner voor uitvoeren van de inspectie aan uw brandmeld-ontruimingsalarminstallaties. Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV inspecteert alle beveiligingsinstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van inspecties.
Lemaro heeft een schat aan kennis en ervaring in huis. Kennis die voortdurend up to date wordt gehouden door het volgen van trainingen en harmonisatie overleg.

Uniek in de inspectiebranche is de enorme expertise die bij Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV aanwezig is op alle mogelijke werkterreinen en die afgestemd is op uw specifieke wensen.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert haar inspectieactiviteiten onafhankelijk en onpartijdig uit en opereert als een Type A inspectie-instelling. Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV worden geïnspecteerd. Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren items/objecten.

Inspectie

Inspecties vinden veelal plaats op basis van de afgeleide doelstellingen volgens het CCV-schema.
(BIO) Bouwkundig, Organisatorisch en Installatietechnisch.
Het Bouwbesluit 2012 stelt diverse eisen aan de brandbeveiliging voor gebouwen.
Gebouwen moeten veilig worden gebruikt zodat bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s lopen.
Bij een brand zijn brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties cruciaal voor de veiligheid van de gebruikers van een gebouw, het beperken van de schade en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV voert volgende inspecties voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties uit:

Basisontwerp (PvE/UPD):

CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Detailontwerp (tekeningen, blokschema, functiematrix):

CCV Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Brandmeldinstallatie
Initiële Inspectie:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Initiële inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.
De initiële fase van inspecteren bij aanleg bestaat in het algemeen uit drie onderdelen: de inspectie van het basisontwerp, de inspectie van het detailontwerp en de inspectie op locatie.

Vervolg (periodieke) Inspecties:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Vervolg inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.
Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd. Bij de vervolginspectie om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling.

Ontruimingsalarminstallaties

 • Ontruimingsalarminstallaties type A
 • Ontruimingsalarminstallaties type B
 • Ontruimingsalarminstallaties stil (PZI, attentiepanelen, DECT, private GSM toestellen voor ontruiming )

Initiële Inspectie:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Initiële inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Vervolg (periodieke) Inspecties:

CCV Inspectieschema brandbeveiliging – Vervolg inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen.

Norm-Conformiteit (NEN2535 en NEN2575)

 • Basisontwerp (PvE/UPD)
 • Detailontwerp (tekeningen, blokschema, functiematrix)
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallaties

Inspectiecertificaat brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Een Inspectiecertificaat brand-ontruimingalarminstallatie geeft vertrouwen aan opdrachtgevers.
Als een inspectie is uitgevoerd en het object voldoet aan alle (BIO) doelstellingen, dan wordt een inspectiecertificaat verstrekt.

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV wil zich onderscheiden van andere inspectie instellingen

 • Offerte aanvraag: 1 werkdag na aanvraag, offerte gereed en verstuurd
 • 5 werkdagen na inspectie, inspectierapport en certificaat gereed en verstuurd
 • Inspectierapporten en certificaten worden digitaal aangeleverd
 • Portal voor online opslag van uw inspectie documenten
 • De inspecties worden door heel Nederland uitgevoerd

Accreditatie

Raad van Accreditatie

Lemaro brandveiligheid Inspectie BV is een geaccrediteerde inspectie instelling op basis van NEN-EN ISO-IEC 17020:2012 type A.
Uitgevoerde inspecties vinden plaats aan de hand van de normen en voorschriften NEN2535, NEN2575, NEN 2654-1 en 2 en de NPR 2576.
Opdrachtgevers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde inspectie diensten. Daarom kan een opdrachtgever zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een geaccrediteerde inspectie-instelling.
Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV doet dat op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties onder accreditatie nummer I313.
De Raad voor Accreditatie beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteit verklarende inspectie instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de inspectie instelling te waarborgen.

CCV

Lemaro Brandveiligheid Inspectie BV is bevoegd om inspecties uit te voeren conform het CCV-Inspectieschema.

Organisatie

Mladen Bijekic

Eigenaar

0628429366

Marijana Bijekic

Financiën

Johan Jansen Thuis

Inspecteur

0623095640

Richard Gerth

Inspecteur

0625130916

Aris Hazza

Inspecteur

0651186018

Wendy van Herpen-Hendriks

Inspecteur

0610619076

Özkan Çiçek

Inspecteur

0615688502

Jos Wolters

Inspecteur

0640592449

Vacature

Voor uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zijn we op zoek naar inspecteur.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar de inspecteur die zich voornamelijk richt op de inspectie van brand- en ontruimingsalarminstallaties en de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen.

De inspecteur voert onder eigen verantwoording inspecties uit en zorgt voor acquisitie van nieuwe opdrachten.

Als inspecteur ben je verantwoordelijk voor:

 • Beoordelen van basisdocumenten en detailontwerp;
 • Uitvoeren van vervolg en initiële inspecties (CCV-schema en Norm-conformiteit);
 • Uitvoeren van collegiale toetsing van inspectiedocumenten;
 • Uitvoeren van de besprekingen met relaties en opdrachtgevers.

Wij zoeken:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Diploma projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties;
 • Diploma projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties;
 • Diploma adjunct-hoofdbrandmeester preventie, preventiedeskundige I of gelijkwaardig;
 • Kennis van en ervaring met andere brandbeveiligingsinstallaties;
 • Inspectie-ervaring op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
 • Rijbewijs B.

Wij bieden u:

 • Een zelfstandige functie binnen Lemaro;
 • Veel vrijheid en werk voor diverse opdrachtgevers;
 • Meerdere opleidingsmogelijkheden;
 • Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Interesse:

Als u belangstelling heeft voor de bovengenoemde functie dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Lemaro Brandveiligheid Inspecties BV
t.a.v. M. Bijekic
Malrovedonk 4
3206 BN Spijkenisse
0628429366
e-mail:mladen@lemaro.nl

Contact

Heeft u een vraag, een offerte aanvraag, informatie inwinnen of een suggestie voor verbetering.
 Neemt U contact met ons per mail!!!

info@lemaro.nl